PAYA LEBAR MRT STATION (CC9)

15 PAYA LEBAR ROAD PAYA LEBAR MRT STATION (CC9) SINGAPORE 409049