CHUA CHU KANG SECONDARY SCHOOL

3 TECK WHYE CRESCENT CHUA CHU KANG SECONDARY SCHOOL SINGAPORE 688845